วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 การประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
การประชุมคณะครู เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 
🙏สวัสดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ค่ะ👩‍🏫 วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567ร่วมขอบคุณและแสดงความยินดี แด่ เซอร์แคลเลีย และ เซอร์ราฟาแอล