โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

🌸 ขอแสดงความยินดีกับโล่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
🌸 ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง
ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ
มอบโดย ท่าน ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร
และผลประโยชน์ทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
และ ขอชื่นชมยินดีในความสามารถของคุณครูและนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตร
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ
แจ้งวันหยุดเรียน