๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
*****************************************
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะเซอร์ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร พนักงาน
และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
📌เปิดรับสมัครนักเรียนเนอสเซอรี 3 ภาษา 👉ทั้งนักเรียนหญิง-ชาย
เด็กหญิงพริมาภา กวินธีรภาพ วิชาภาษาไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม National Test : NT 2566