3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗
ตรงกับ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
และ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระองค์ท่าน
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
********************************************
ข้าพระพุทธเจ้า คณะเซอร์ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร พนักงาน และ นักเรียน
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ด้วยความจงรักภักดี
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงเป็นมิ่งขวัญ ปกเกล้าปกกระหม่อม
ปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน..
********************************************
On Monday, June 3rd, 2024, in conjunction with the day commemorating Her Majesty Queen Suthida’s birthday
Saint Paul’s Convent School participated in a choral tribute and an expression of profound gratitude.
This event served as a heartfelt reminder of Her Majesty’s boundless benevolence and exemplified
unwavering reverence for the institution of the monarchy.
 
5 มิถุนายน 2567 "วันสิ่งแวดล้อมโลก”
31 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE วันงดสูบบุหรี่โลก