🌟🎉โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ (25 มกราคม)🎉🌟

🌟🎉โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ (25 มกราคม)🎉🌟
🙏ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม🙏
แนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความรัก ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ในการปฏิบัติตนต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง ด้วยความรักอย่างจริงใจ นึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอ
🌟โดยดำเนินชีวิตตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า
“เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน (BE ALL TO ALL)”
แสดงออกถึง อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเรื่อง “ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ”
ดังเช่นท่านนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ของเราทุกคน..
ด.ญ นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8 การแข่งขันรายการ SINGHA-TSGU Junior Future Tour
❄️⛄️🎅🏻Merry Christmas&Happy NewYear2024🌲🙏🏻