🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับ🎉🎉🎉 เด็กหญิงกันตา บุญพิทักษ์

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับ🎉🎉🎉
เด็กหญิงกันตา บุญพิทักษ์
ที่ได้เข้าร่วม การประกวด Thailand Glam Model 2023 ซีซั่น3
⭐️🏅🎉ได้รับรางวัล Best costom ชุดราตรียอดเยี่ยม
⭐️🏅🎉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่น8-10 ปี
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
แจ้งวันหยุดเรียน
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงชนกานต์ หอมเหมือน [น้องกานต์]นักเรียนระดับชั้น G.2