📌เปิดรับสมัครนักเรียนเนอสเซอรี 3 ภาษา 👉ทั้งนักเรียนหญิง-ชาย

📌เปิดรับสมัครนักเรียนเนอสเซอรี 3 ภาษา
👉ทั้งนักเรียนหญิง-ชาย
👉เนอสเซอรีจัดการเรียนการสอนทุกวัน
👉เปิดรับสมัครทุกวัน
👉สามารถเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุก วันจันทร์-วันศุกร์
👉ไม่มีการเรียกเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะ ❌
 
โครงการ “Coding for better life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี