🙏สวัสดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ค่ะ👩‍🏫 วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567

🙏สวัสดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ค่ะ👩‍🏫
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567
 
 
 
24 พฤษภาคม 2567 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา2567
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 การประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน2567