16 มกราคม 2567งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567
นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567
โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
บาทหลวง ยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์และคณะผู้บริหาร
พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนภาคเอกชนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี
นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆให้กับคณะครูจำนวน 739 คน
ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
22 มกราคม 2567กิจกรรมค่ายเนตรนารีสำรองชั้น ป.1-3
12 มกราคม 2567 กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน”