18 ธันวาคม 2566❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน❤️👶❄️

 
❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน❤️👶❄️
🎄🎄🎄เนื่องในโอกาส เดือนแห่งสมโภชพระคริสตสมภพ🎄🎄🎄
– อาคารWisdom-
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
งานแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
จัดให้มีพิธีแห่พระกุมาร และนำพระพรไปยังคุณครูและนักเรียน
ตามห้องเรียน ทุกอาคารเรียน เพื่อเป็นการส่งความสุข ความชื่นชมยินดี ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังเวียนมาถึง
โดยมีคณะสงฆ์ เซอร์ ครู สภานักเรียนและผู้แทนนักเรียน
นำพระพรไปมอบให้ยังห้องเรียนต่างๆ
18 ธันวาคม 2566❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน อาคารWisdom
8 ธันวาคม 2566โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์สนามแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับ ป.4-6