20 กุมภาพันธ์ 2567พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2566

งานส่งเสริมด้านความเชื่อ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2566
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 
โดย คุณพ่อยอแซฟพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว
จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธี
โดยคุณพ่อ ได้ฝากข้อคิดให้นักเรียนทุกคนได้นำคุณธรรม จริยธรรม
และสิ่งที่ดีๆ ที่ได้รับตลอดปีการศึกษานี้
ไปปรับใช้ในชีวิตต่อไป
 
และเชิญชวนทุกคนได้ร่วมโมทนาขอบคุณพระสำหรับพระพรนานัปการ
ที่ทุกคนได้รับตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาด้วย
โอกาสนี้ท่านอธิการมอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
คณะเซอร์ คณะครู และผู้แทนนักเรียน
ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน..
 
 
 
8 พฤษภาคม 2567ต้อนรับ เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่
15 กุมภาพันธ์ 2567 ทดลองระบบการทดสอบO-NET ชั้นม.6