24 พฤษภาคม 2567 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา2567

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567
🙏🏻งานส่งเสริมความเชื่อ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา
ในภาคสุดท้ายของพิธีบูชาชอบพระคุณ
ได้มีพิธีเสกอุปกรณ์การเรียน หนังสือแบบเรียน
และอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นสิริมงคล ความก้าวหน้า
และการพัฒนาชีวิตสำหรับนักเรียน
ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
🙏🏻โดยมี คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เป็นประธานในพิธี
 
25พฤษภาคม2567การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
🙏สวัสดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ค่ะ👩‍🏫 วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567