25 มกราคม 2567 วจนพิธีกรรม ฉลองท่านนักบุญเปาโลกลับใจ (Conversion of Saint Paul)

 
วจนพิธีกรรม ฉลองท่านนักบุญเปาโลกลับใจ ( Conversion of Saint Paul )
 
โดยมี คุณพ่อยอแซฟพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธี และท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน ร่วมในพิธี
 
เพื่อขอพร และน้อมนำคำสอน แบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญเปาโล เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน
 
กิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้รอโอกาส ในปีการศึกษา 2566
24 มกราคม 2567กิจกรรมค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.1-3