30 มิถุนายน 2567 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
*************************
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ สนามศรีมหาราชา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ
และ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ลำดับขั้นตอนในพิธี
ประธานในพิธี ถวายความเคารพ
– ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน)
– เปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ
– จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
– กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
– ประธานในพิธี นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
– ประธานในพิธี รับมอบโคมเทียนจากเจ้าหน้าที่ จุดเทียนชัย
(ผู้ร่วมงานจุดเทียนพร้อมกัน)
– ประธานในพิธี นำร้องเพลงสดุดีจอมราชา
ในงานนี้
ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
การเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๗
จาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
 
DCIM100MEDIADJI_0377.JPG
1 กรกฎาคม 2567 พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
28 มิถุนายน 2567 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปากนักเรียนชั้น ป.1-ป.6