31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก🚭 ชมรม TO BE NUMBER ONE

31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก🚭
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น
************************************
เวลา 8.30-9.30 น. มีการเดินขบวนรณรงค์
การเลิกสูบบุหรี่และขบวนต้านยาเสพติด
ได้แก่ ขบวนกัญชาและกระท่อม ขบวนยาอียาบ้า
ขบวนแอลกอฮอล์ และบุหรี่ไฟฟ้า
มีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลก
หันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการเลิกสูบบุหรี่
ไม่ใช่เพียงเพื่อสุขภาพของตนเอง
แต่ยังเพื่อคนรอบข้าง และสังคมโดยรวม
นอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนรณรงค์
ของกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
กิจกรรมคัดแยกขยะ “การคัดแยกขยะเป็นเรื่องง่าย
ที่เราทุกคนสามารถทำได้ที่บ้าน ที่ทำงาน
หรือที่โรงเรียน มาร่วมกันสร้างนิสัยที่ดี
เพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตที่สดใสของเรา
และคนรุ่นหลัง”
************************************
กิจกรรมลดใช้พลาสติก “
ปัจจุบันพลาสติกกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจำวันของเรา แต่ผลกระทบของมัน
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
เราสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้
ด้วยกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำได้ทุกวัน
มาร่วมกันสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืนกว่าเดิม”
************************************
​กิจกรรมประหยัดน้ำประหยัดไฟ
“เราทุกคนมีส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลก วันนี้เรามาเริ่มต้น
กิจกรรมประหยัดน้ำและประหยัดไฟ
เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมกันเถอะ”
************************************
กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
“วันนี้เรามีโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว
ในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์
ที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้โรงเรียนของเราสวยงาม
และสดชื่นขึ้น แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
สำหรับนักเรียนทุกคน”
************************************
กิจกรรมยุติการค้ามนุษย์ “
การค้ามนุษย์เป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนทั่วโลก การสร้างความตระหนัก
และการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหานี้เป็นสิ่งสำคัญ
ที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
************************************
วันนี้โรงเรียนของเรามีโอกาสที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงที่ดีเพื่อสังคมด้วยกิจกรรมยุติ
การค้ามนุษย์ มาร่วมกันทำดีเพื่อโลก
และอนาคตที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน”
************************************
จากนั้น เวลา 11.30-13.30 น.
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ โคฟเวอร์แดนซ์
การแสดงละครสั้น
การตอบปัญหาเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด
และการมอบรางวัลประกวดระบายสี
 
31 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE วันงดสูบบุหรี่โลก
30 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดกองเนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5