5 มิถุนายน 2567 “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

🗓วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567
เนื่องในโอกาส “วันสิ่งแวดล้อมโลก”
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ณ บริเวณลานเบธานี
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังรักษ์โลก สร้างอนาคตที่ยั่งยืน”
เพื่อให้นักเรียนและคุณครูทุกคนในโรงเรียน
สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
 
รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้
กิจกรรม มี 2 ช่วงเวลา
ได้แก่
เวลา 11.40 น -12.10 น. (ช่วงเวลาพักประถม)
เวลา 12.30 – 13.00 น. (ช่วงเวลาพักมัธยม)
 
📎ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมทำ Workshop
กิจกรรมวันลดใช้ถุงพลาสติก ได้แก่ การเพ้นถุงผ้า การทำตุ๊กตาไล่ฝน
การทำที่คาดผม DIY และการทำกิ๊บติดผม DIY
ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้
และเชิญชวนนักเรียนทุกคนใช้ถุงผ้า พกแก้วน้ำ ช้อนส้อม
และกล่องข้าวส่วนตัวมาโรงเรียน
 
📎การแสดงละครวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ขยะในมือเราเพื่อโลกที่ดีขึ้น”
จากนักเรียนระดับประถมศึกษา และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้
และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
และร่วมมือกันสร้างโลกที่สวยงามและยั่งยืนไปด้วยกัน
———————————–
😊Please follow me on😊
Line@ Official : @sp.ac.th
 
 
 
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมฝึกมารยาทไทย การแสดงความเคารพ-การไหว้
3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี