8 ธันวาคม 2566โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์สนามแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับ ป.4-6

⭐️ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์สนามแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับ ป.4-6
การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566
⭐️ ระดับ ป.4-6
ณ ลานเบธานีพาวิลเลียน มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 15 โรงเรียน
⭐️ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show
จากโรงเรียนเอกชน จังหวัดชลบุรี ร่วมตัดสินการแข่งขัน
⭐️ โรงเรียนเซนปอลคอนแวนต์ขอขอบคุณ
คณะกรรมการ คณะครูและทีมนักเรียน
การแข่งขัน Science Show ที่ได้ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
18 ธันวาคม 2566❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน❤️👶❄️
4 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันชาติไทย