8 พฤษภาคม 2567ต้อนรับ เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
และ คณะครู มีความยินดีต้อนรับ เซอร์วาเลนติน มุ่งหมาย
เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่
ณ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ด้วยความยินดียิ่ง
 
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567ร่วมขอบคุณและแสดงความยินดี แด่ เซอร์แคลเลีย และ เซอร์ราฟาแอล
20 กุมภาพันธ์ 2567พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดปีการศึกษา 2566