8 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมวันตรุษจีน 春节2024 千龙万祥 共贺新春

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ได้ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 春节2024 千龙万祥 共贺新春
 
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน
ความสำคัญของเทศกาล และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน
รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
โดยมี ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
 
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันทางภาษาจีน อาทิเช่น
-การแข่งพูดสุนทรพจน์จีน (演讲比赛 )
-การแข่งขันออกแบบการ์ดอวยพร (祝贺卡比赛) -การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์เทศกาลตรุษจีน (海报比赛)
-การแข่งร้องเพลงจีน (唱中文歌比赛)
 
พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดรายการต่างๆ
โดย ท่านอธิการิณี เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประชุมเทา
 
รวมถึง มีการแสดงตรุษจีนของนักเรียน การแสดงเทศกาลตรุษจีน
ได้แก่
-ชุด Happy Chinese New Year บทเพลง ก็หมวยนี่คะ และ เฮงเฮง
จากนักเรียนชั้นประถมศึกษา
การแสดงจากนักเรียนแผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – จีน
-การแสดงเชิดสิงโตอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคล《舞狮》
-การแสดง《汉唐舞丽人行》 ระบำสาวงามในยุคราชวงศ์ฮั่น
-การแสดง 《 骁》扇子舞 รำพัดกังฟู เพลงห้าวหาญ
-การแสดง 《青春修炼手册》เต้นเพลงจีนสมัยใหม่
 
ณ สนามพอลลีเนียน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้รอโอกาส ในปีการศึกษา 2566