พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในชุมชนตำบลศรีราชา

พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนในชุมชนตำบลศรีราชา โดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี  โดยมี นายอำเภอศรีราชา นายนิติ วิวัฒน์วานิช เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา    

เด็กหญิงณิชา พงษ์นุกูล ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศอันดับ 1 ” การแข่งขัน GOLF

เด็กหญิงณิชา พงษ์นุกูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศอันดับ 1 ” – การแข่งขัน U.S. Kids Golf Thailand Championship 2016-2017 – การแข่งขัน TGA Singha Junior Golf Ranking Tournament

งานแถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมและงานประเพณีไหว้พระจันทร์”

กลุ่มดนตรีอูคูเลเล่ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์   ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงดนตรี ในงานแถลงข่าวการจัดงาน  “ถนนสายวัฒนธรรมและงานประเพณีไหว้พระจันทร์”  โดย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้ว   โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน.   

วันแม่พระบังเกิด

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และ เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง จิตตาธิการพลมารี  พร้อมด้วยคณะครูพลมารี  ร่วมสวดสายประคำและฉลองเปรสิเดียมในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด       

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด โดย พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานในพิธี และ คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว

โครงการ Horse Young Writer Awards 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มบริษัทนานมี ได้จัดโครงการประกวด HORSE Young Writer Awards 2017 ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “สนุกคิด สนุกเขียน … รายวัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของ “การคิด” “การเขียน” และ “การสร้างสรรค์”

1 3 4 5 6 7