St.Paul Reunion 2017

ขอเชิญศิษย์คาทอลิกโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง พบปะ แบ่งปันประสบการณ์ในงาน “St. Paul Reunion” วันอาทิตย์ที่ 22-วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560

ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

การลงนามในสัญญาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในชุมชนตำบลศรีราชา

พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนในชุมชนตำบลศรีราชา โดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี  โดยมี นายอำเภอศรีราชา นายนิติ วิวัฒน์วานิช เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา    

เด็กหญิงณิชา พงษ์นุกูล ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศอันดับ 1 ” การแข่งขัน GOLF

เด็กหญิงณิชา พงษ์นุกูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้รับรางวัล “ ชนะเลิศอันดับ 1 ” – การแข่งขัน U.S. Kids Golf Thailand Championship 2016-2017 – การแข่งขัน TGA Singha Junior Golf Ranking Tournament

งานแถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมและงานประเพณีไหว้พระจันทร์”

กลุ่มดนตรีอูคูเลเล่ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์   ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงดนตรี ในงานแถลงข่าวการจัดงาน  “ถนนสายวัฒนธรรมและงานประเพณีไหว้พระจันทร์”  โดย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้ว   โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน.   

1 3 4 5 6 7