โครงการห้องเรียนจริยธรรมชุมชน – ปันน้ำใจ สู่ผู้รอโอกาส

โครงการห้องเรียนจริยธรรมชุมชน – “ปันน้ำใจ สู่ผู้รอโอกาส” ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSและเด็กกำพร้าที่ได้ รับผลกระทบจาก AIDS

ชมภาพงาน “วันวิชาการ เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ยุค 4.0”

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกฝ่านที่เกี่ยวข้องอย่างสูง หากมีข้อติชมประการใดโปรดฝากไว้ในแบบประเมินการจัดงานด้วยครับ

งานวันวิชาการ “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ยุค 4.0” ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560

อัดแน่นด้วยความรู้และเทคโนโลยีสุดล้ำ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560  โดยในงานนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติอย่างสูง จากท่านอธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล เป็นประธานในพิธี

พิธีเสกสุสาน รำลึกถึงคณะเซอร์ บรรพชนผู้ล่วงลับ

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 พิธีเสกสุสาน รำลึกถึงคณะเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ โดยมีคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม เป็นประธาน นำภาวนาโดย แมร์มีเรียม กิจเจริญ  และ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล พร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน และพนักงาน ร่วมภาวนาแด่ คณะเซอร์บรรพชนผู้ล่วงลับ  

หนูน้อยปฐมวัยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

หนูน้อยปฐมวัยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ อาคาร Queen of Peace (อาคารเรียนปฐมวัย)  แต่งกายชุดไทย

St.Paul Reunion 2017

ขอเชิญศิษย์คาทอลิกโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง พบปะ แบ่งปันประสบการณ์ในงาน “St. Paul Reunion” วันอาทิตย์ที่ 22-วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560

ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

การลงนามในสัญญาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา

1 2 3 4 5 6 7