กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นร. ชั้นม. 6

ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่าน คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ(องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์)

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ(องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์) 25 มกราคม 2561

การอบรม พัฒนาบุคลากรครู เรื่อง “การทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง

การอบรม พัฒนาบุคลากรครู ระดับขั้นพื้นฐาน หัวข้อเรื่อง “การทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง” พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีกตัญญุตาบูชาครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” และ พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35…”LUCIANA”..

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีกตัญญุตาบูชาครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” และ พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 35…”LUCIANA”..

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรม “กีฬาวันเด็กแห่งชาติ” ระดับชั้นปฐมวัย   “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” คำขวัญวันเด็กประจำปี 2561  ภายในงานมีความสนุกสนานจากเกมต่างๆ ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง และรับมอบเหรียญรางวัล และ ของรางวัลมากมาย ณ อาคาร QUEEN OF PEACE<

“มุทิตาร้อยดวงใจ สานสายใยครูเซนต์ปอล” วันครูประจำปี 2561 และ ร่วมแสดงความยินดี กับครูที่เกษียณอายุ

“มุทิตาร้อยดวงใจ สานสายใยครูเซนต์ปอล” วันครูประจำปี 2561 และ ร่วมแสดงความยินดี กับครูที่เกษียณอายุงาน

วันนี้ 5 มกราคม !! พบกับกิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ2561″โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

วันนี้ 5 มกราคม 2561 !! พบกับกิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ2561″ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
พบกับความสุขที่มอบให้กับเด็กๆ ทานอาหารโต๊ะจีน มอบของขวัญ และ กิจกรรมสนุกสนาน
– คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” –

1 2 3 5