วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

สนามสอบ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

นักเรียนที่เข้าร่วมสอบจาก โรงเรียนดวงมณี และ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

 
 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
8 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมวันตรุษจีน 春节2024 千龙万祥 共贺新春