18 ธันวาคม 2566❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน- อาคาร St.Paul –

❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน❤️👶❄️
🎄🎄🎄เนื่องในโอกาส เดือนแห่งสมโภชพระคริสตสมภพ🎄🎄🎄
– อาคาร St.Paul –
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
งานแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
จัดให้มีพิธีแห่พระกุมาร และนำพระพรไปยังคุณครูและนักเรียน
ตามห้องเรียน ทุกอาคารเรียน เพื่อเป็นการส่งความสุข ความชื่นชมยินดี ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังเวียนมาถึง
โดยมีคณะสงฆ์ เซอร์ ครู สภานักเรียนและผู้แทนนักเรียน
นำพระพรไปมอบให้ยังห้องเรียนต่างๆ
20 ธันวาคม 2566พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ
18 ธันวาคม 2566❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน อาคารWisdom