20 ธันวาคม 2566พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ

🎅🎉❄🦌Merry Christmas & Happy New Year2024🦌❄🎉🎅
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566
งานส่งเสริมความเชื่อ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพขึ้น
เพื่อขอพรจากองค์พระกุมารเยซู ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่
แด่ ท่านอธิการิณี คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน
และผู้ร่วมงานโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
โดยมี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
คณะสงฆ์จากบ้านเณรคามิลเลียน
บ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ คณะพระมหาไถ่
บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา ร่วมในพิธี.
11 มกราคม 2567 กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน”
18 ธันวาคม 2566❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน- อาคาร St.Paul -