กิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้รอโอกาส ในปีการศึกษา 2566

กิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้รอโอกาส ในปีการศึกษา 2566
เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน
ในการเป็นผู้ให้ และคิดถึงเพื่อนพี่น้องรอบข้าง

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายสหศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 สายสหศิลป์
เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล Innovation Experience

ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น”ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
“ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น”ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ด.ญ นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8 การแข่งขันรายการ SINGHA-TSGU Junior Future Tour

ด.ญ นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-TSGU Junior Future Tour
ประเภท(รุ่น) A Girls เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม
ณ สนาม Watermill Golf Club & Resort จ. นครนายก
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

🌟🎉โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ (25 มกราคม)🎉🌟

🌟🎉โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ (25 มกราคม)🎉🌟
ดำเนินชีวิตตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า
“เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน (BE ALL TO ALL)”
แสดงออกถึง อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเรื่อง “ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ”
ดังเช่นท่านนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ของเราทุกคน..

1 2 3 4 5