เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์ ธรรมธิ รับรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก

เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์ ธรรมธิ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
🎖รับรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก
KGL Contest English Olympiad 2024

” ๔ กรกฎาคม “วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

“ทรงพระเจริญ”
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ ” ๔ กรกฎาคม ”
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3 กรกฎาคม 2567 โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567
โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
ด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
และมรดกทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออก
ภายใต้แผนปฏิบัติการวิจัยศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา

1 กรกฎาคม 2567 พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

⚜️โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
⚜️เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๗
วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

30 มิถุนายน 2567 พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
*************************
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ สนามศรีมหาราชา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

28 มิถุนายน 2567 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปากนักเรียนชั้น ป.1-ป.6

งานสวัสดิภาพนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ทำการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก
ให้กับนักเรียน ชั้น ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

27 มิถุนายน 2567 วจนพิธีกรรมสมโภชท่านนักบุญเปโตรและท่านนักบุญเปาโล

วจนพิธีกรรม
สมโภชท่านนักบุญเปโตรและท่านนักบุญเปาโล
โดย คุณพ่อยอแซฟพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว
จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

26 มิถุนายน 2567 กิจกรรม“วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่”

กิจกรรม “วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่”
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงประวัติ
และผลงานของท่านสุนทรภู่
ตลอดจนได้แสดงออกถึงทักษะ
และความสามารถในการใช้ภาษาไทย

26 มิถุนายน 2567 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เป็นประธานในพิธี ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2567

1 2 3 4 5 12