เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์ ธรรมธิ รับรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก

เด็กหญิงปุณฑริกาญจ์ ธรรมธิ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
🎖รับรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก
KGL Contest English Olympiad 2024

เด็กหญิงพริมาภา กวินธีรภาพ วิชาภาษาไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม National Test : NT 2566

ขอแสดงความยินดี
กับ เด็กหญิงพริมาภา กวินธีรภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กหญิงธัญทิพย์ โรจนแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กหญิงธัญทิพย์ โรจนแพทย์ เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2567 (NAT Olympic Summer Camp 2024)  ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ​ และประกาศ​ณียบัตร​ผ่าน การสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน 150 คน เข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน 18 -​ 22 เมษา​ยน 2567  ได้รับเสื้อสามารถ​ สวช. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ​ และประกาศ​ณียบัตร​สุดยอดตัวแทนนักเรียน 20 คน รอบระดับประเทศ​เข้าค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดูร้อน 25 -​ 27 เมษา​ยน 2567 ที่จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​  ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ​ตัวแทนลำดับที่ 15 ในรอบสุดยอดตัวแทนประเทศ      

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

คุณครูจันทรัสน์ กาลกรณ์สุรปราณี เกียรติบัตรคุณครูที่ปรึกษา และ สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัล รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ ด.ญ.วิชญาพร สัตตะวิระ ด.ญ.กรวรรณ ฉันทวัตวงศ์ ด.ญ.พัณณ์วรา พันธ์พัฒนโชติ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ****************************************************

โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง
ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงชนกานต์ หอมเหมือน [น้องกานต์]นักเรียนระดับชั้น G.2

ขอแสดงความยินดี กับ
เด็กหญิงชนกานต์ หอมเหมือน
[น้องกานต์]นักเรียนระดับชั้น G.2
ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ในการแข่งขันเดินแบบ &
#Thaitextilemodel2023
วันที่ 9 ธันวาคม 2566
และรอเข้าแข่งในระดับประเทศ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดี กับ🎉🎉🎉 เด็กหญิง นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิง นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รายการ USA.Collegiate Golf Tournament by FJGT ประเภท(รุ่น) U18 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ โลตัสวัลเลย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา

ด.ญ.วชิรญาณ์ ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม และ การประกวด ” Kids Stars International 2023 “

ขอแสดงความยินดี กับ
ด.ญ.วชิรญาณ์ ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม และ การประกวด
” Kids Stars International 2023 ”
🌟🎖ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รางวัล Best Talent🎖🌟