บทความเรื่อง อย่ากระพริบตา เรื่องที่ครูและคนยุคใหม่ต้องรู้

 

วันนี้มีโอกาสได้อ่านบทความเชิงวิชาการจาก Google ซึ่งเป็นบทความของคุณพีวัศ กี่ศิริ  ในหัวข้อ  ลูกหลาน หรือ คนยุคใหม่ต้องอ่าน อ่านแล้วก็คิดและวิเคราะห์จากประสบการณ์  40 ปี ของการเป็นครูที่ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับคุณพีรวัศ และอยากแบ่งปันทันทีโดยในบทความมีข้อความดังนี้

ผลวิจัยของ Google สรุปว่า…ในอนาคตจริงๆแล้ว ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นโลกไม่ได้ต้องการ สิ่งที่โลกเคยพูดถึง นั่นคือ STEM สะเต็มย่อมาจาก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   วิศวกรรมศาสตร์  และ คณิตศาสตร์  เหมือนยุคที่ผ่านมา  Google ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ แทบจะตั้งสถาบันการศึกษาของตัวเอง  ได้วิจัยสรุปออกมาว่า   คนที่จะประสบความสำเร็จและช่วยองค์กรได้ดีจริงๆนั้น   จะต้องมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้

1. being a good coach; การเป็นโค้ชที่ดี   คำนี้ฟังยากนิดหน่อย   แต่เป็นคำทันสมัยมาก โค้ชคือผู้นำทาง โดยเฉพาะ Life Coach หรือ โค้ชชีวิต   นำผู้อื่นได้โดยการตั้งคำถาม   แต่ไม่ใช่บอกตรงๆ

2. communicating and listening well; มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และ เป็นผู้รับฟังผู้อื่นเป็น

3. possessing insights into others (including others different values and points of view); มีส่วนร่วมกับ (จิตใจ) ของผู้อื่น (รวมทั้งคุณค่าหรือสิ่งที่ดี   หรือทัศนคติของผู้อื่นที่ไม่ตรงกับเรา)

4. having empathy toward and being supportive of one’s colleagues; มีความเห็นอกเห็นใจและคอยช่วยเหลือเพื่อน (หรือ ผู้อื่น) สังเกตคำว่า empathy ไม่ใช่ sympathy คือ empathy นั้นคือเห็นอกเห็นใจในทุกข์ของผู้อื่น แต่ไม่ถลำจนตัวเราทุกข์ไปด้วย ต่างกับ sympathy ซึ่งจะถลำตัวเองไปทุกข์ด้วย ซึ่งไม่จำเป็นต้องขนาดนั้น     (ข้อนี้ผมเรียนรู้จากท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จากการฟังบันทึกการบรรยายท่านใน Go To Know โดยตรง)

5. being a good critical thinker and problem solver; มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้

6. being able to make connections across complex ideas. มีทักษะในการเชื่อมโยงความคิดข้ามไปข้ามมาในเรื่องที่หลากหลาย

จะเห็นว่าในงานวิจัยทั้ง 6 ข้อนี้  ไม่ได้พูดถึงทักษะการคิดสร้างสรรค์   แต่อย่าได้เข้าใจผิด  คิดว่า Google ไม่ได้พูดถึงนะครับ   เขาพูดอยู่ในข้อ 5 และ 6 นั่นแหละ เพราะการหาทางออกของปัญหา และความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่หลากหลายนั่นแหละสามารถพิจารณาว่าเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียว  ~ ขออนุญาตย้ำว่า อากู๋ หรือ กูเกิ้ลนั้น พบว่า เรากำลังจะหมดยุคที่จะเก่งอะไรแต่เพียงอย่างเดียว เช่น หมอ วิศวะ บัญชี ฯลฯ แต่ต้องสนใจอะไรที่หลากหลายด้วย  ~ ยุคถัดจากนี้ไป เป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (A.I. Artificial Intelligence) จะมาแทนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารขนาดใหญ่ยังต้องปรับตัว เช่น  ธนาคารไทยพาณิชย์   ยังต้องปฏิวัติองค์กรขนานใหญ่   พนักงานอาวุโสที่เก่งแค่การจำขั้นตอนและกระบวนการทำงานเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง   จะต้องเริ่มเรียนสิ่งใหม่    เพราะธนาคารจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

~ คุณลักษณะ 6-7 ประการข้างบนที่เป็นการพัฒนาด้านใน หรือที่ในบทความเรียกว่า Soft Skill จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับงานทุกระดับเก็บไว้อ่าน   และทบทวนให้ดีนะครับ สำหรับคนยุคใหม่   น่าสนใจนะคะ

เรียบเรียงโดย  

ครูลักษณา    สายปรีชา กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม

คาถา 5 ย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ครูจะสร้างแรงจูงใจและความสำเร็จ ให้เกิดขึ้นแก่เด็กได้อย่างไร?