หลักแห่งชีวิต

ปัญหาของผู้คนในยุคปัจจุบันก็คือ การใช้ชีวิตอย่างไร้หลักการและจุดหมายเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจึงพบว่าที่ผ่านมาไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกใบนี้เลย บทความนี้จึงขอเสนอหลักแห่งชีวิต 4 หลัก ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือ “ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข” โดยดร.สนองวรอุไร

ทำไมต้อง “วอร์มอัพ”

อย่าลืมว่าก่อนการออกกำลังกายทุกครั้ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพ (warm up) การอบอุ่นร่างกาย เป็นการเตรียมส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะที่เกี่ยวกับการเคลื่อน ไหวให้พร้อมที่จะทำงาน เพื่อป้องกันและลดอาการ บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย

คาถา 5 ย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  โรคพิษสุนัขบ้าหรือที่คนไทยมั้กเรียกติดปากว่าโรคกลัวน้ำ โรคนี้จัดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ ถ้าติดเชื้อโรคนี้แล้ว  จะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ที่น่ากลัว คือปัจจุบันไม่มียาที่จะรักษาได้  น่ากลัวมั้ยค่ะ

บทความเรื่อง อย่ากระพริบตา เรื่องที่ครูและคนยุคใหม่ต้องรู้

ผลวิจัยของ Google สรุปว่า…ในอนาคตจริงๆแล้ว ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นโลกไม่ได้ต้องการ สิ่งที่โลกเคยพูดถึง นั่นคือ STEM สะเต็มย่อมาจาก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   วิศวกรรมศาสตร์  และ คณิตศาสตร์  เหมือนยุคที่ผ่านมา  Google ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ แทบจะตั้งสถาบันการศึกษาของตัวเอง  ได้วิจัยสรุปออกมาว่า   คนที่จะประสบความสำเร็จและช่วยองค์กรได้ดีจริงๆนั้น   จะต้องมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้