เกร็ดความรู้เรื่องปีนักษัตรของจีน

中国生肖与中国传统的历法有关,每十二年为一个循环是二个生肖包括:鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪

คำอ่าน Pinyin

Zhōngguó shēngxiào yǔ zhōngguó chuántǒng de lìfǎ yǒuguān, měi shí’èr nián wéi yīgè xúnhuán shì èr gè shēngxiào bāokuò: Shǔ niú hǔ tù lóng shé mǎ yáng hóu jī gǒu zhū
 

ปีนักษัตรของจีนมีความเกี่ยวข้องกับปฏิทินโบราณของจีน ทุกๆ 12 ปีถือเป็น 1 รอบ นักษัตร ทั้ง12 ได้แก่ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน

1.生肖 Shēngxiào แปลว่า นักษัตร

2.传统 chuántǒng แปลว่า ประเพณี

3.历法 Lìfǎ แปลว่า ปฏิทินโบราณของจีน

4.有关 Yǒuguān แปลว่า มีความเกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้เรื่องปีนักษัตร จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปีนักษัตร หรือ นักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอื่นในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น แบ่งเป็นรอบปี รอบละสิบสองปี แต่ละปีกำหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อเรียงกันไปคือ 

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และ กุน

โดยความเชื่อเรื่องปีนักษัตรนั้นมีที่มาจากจีน

ตำนานเรื่องเล่าในสมัยปีใหม่แรกของจีน

(วันชิวอิก หรือวันที่ 1 เดือนอ้ายของจีน) สัตว์ทั้งหลายต่างมาชุมนุมหน้าวังหลวงของฮ่องเต้สวรรค์

ฮ่องเต้ประกาศให้สัตว์ 12 ชนิด ที่มาถึงก่อนวัน (วันชิวยี่ หรือวันที่ 2 เดือนอ้าย) 

ดังนั้นสัตว์ 12 ชนิด ได้รับแต่งตั้งเป็นองค์รักษ์

ใน 1 วัน สัตว์ 1 ชนิดอยู่ยาม 2 ชั่วโมง

สัตว์ 12 ชนิดอยู่ยาม 24 ชั่วโมง

รวมเป็น 12 ยามเฝ้าวังหลวง

โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์ฉิน (221 ปีก่อนค.ศ. – 207 ปีก่อนค.ศ) ก็มีปรากฏรูปปีนักษัตรแล้ว

สัตว์ประจำปีนักษัตร

ปีนักษัตรจะมีสัตว์ประจำปี อันเป็นความหมายของชื่อปีนั้น ๆ มีดังนี้

  • สำหรับปีกุนนั้น บางชาติใช้ช้างแทนสุกร เช่นภาคเหนือของไทย [2]
  • สำหรับปีเถาะนั้น บางชาติใช้แมวแทนกระต่าย เช่นเวียดนาม [3]
  • สำหรับปีฉลูนั้น บางชาติใช้กระบือแทนวัว เช่นเวียดนาม
  • สำหรับปีมะโรง บางชาติใช้งูใหญ่หรือพญานาคแทนมังกร เช่น ไทย [4]
  • สำหรับปีมะแมนั้น บางชาติใช้แกะแทนแพะ เช่นญี่ปุ่น

อักษรจีน

Pinyin

ชื่อนักษัตร

ภาษาไทย

Shǔ

ชวด

หนู

niú

ฉลู

วัว

ขาล

เสือ

เถาะ

กระต่าย

/

lóng

มะโรง

งูใหญ่

shé

มะเส็ง

งูเล็ก

/

มะเมีย

ม้า

yáng

มะแม

แพะ

hóu

วอก

ลิง

/

ระกา

ไก่

gǒu

จอ

หมา

/

zhū

กุน

หมู

บทภาษาจีนโดย

คุณครูชลิตา สายปรีชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

🎊🎊🎊ขอแสดงความยินดี🎊🎊🎊 กับเส้นทางสู่การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
หลักแห่งชีวิต