ลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

เมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการสอนในเรื่องของชั้นบรรยากาศ มีหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับลูกเห็บ  นักเรียนถามว่าลูกเห็บคืออะไร?