คุณเริ่มไม่ชอบคณิตศาสตร์ตอนไหน!

เรื่องที่ทำให้นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ คือเรื่องอะไรหล่ะ! ก็เรื่องเศษส่วนที่เริ่มเรียนตอนประถมศึกษาปีที่ 4 ถ้าเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันก็ดีหน่อย ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันมาละก็ ค.ร.น. มาอีกก็งงกันแน่นอนครับ ผู้เขียนว่าเรามาหาทางแก้ไขกันดีกว่าครับ