“น้ำมันพืช” หรือ “น้ำมันหมู” ปลอดภัยกว่ากัน

จากการเรียนการสอนในวิชาเคมี เรื่องไขมันและน้ำมัน กับคำถามที่ว่า น้ำมันพืช กับน้ำมันสัตว์น้ำมันชนิดไหนดีว่ากัน  คำถามจากนักเรียนนับเป็นจุดเริมต้นแห่งการเรียนรู้และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และเกิดเป็นองค์ความรู้ฝังแน่น