12 มกราคม 2567 กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน”

วันที่ 12 มกราคม 2567
กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน” วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ
ผ่านบทเพลงจากภาพยนตร์ไทยและสากล

11 มกราคม 2567 กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน”

วันที่ 11 มกราคม 2567
กิจกรรมกตัญญุตาสถาปนาสถาบัน “วันลีลาวดีบาน” วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567
เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี และศิลปะการแสดง
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านบทเพลงจากภาพยนตร์ไทยและสากล ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มาในธีม Movie Soundtrack

18 ธันวาคม 2566❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน- อาคาร St.Paul –

พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน
เนื่องในโอกาส เดือนแห่งสมโภชพระคริสตสมภพ
– อาคาร St.Paul –

18 ธันวาคม 2566❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน อาคารWisdom

พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน
เนื่องในโอกาส เดือนแห่งสมโภชพระคริสตสมภพ
– อาคาร St.Paul และ อาคารวัชรวัฒน์ วจนคาม เซนต์ปอล

18 ธันวาคม 2566❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน❤️👶❄️

❄️👶❤️พิธีแห่พระกุมารเยซู อวยพรและส่งความสุขตามห้องเรียน❤️👶❄️
🎄🎄🎄เนื่องในโอกาส เดือนแห่งสมโภชพระคริสตสมภพ🎄🎄🎄
– อาคารวัชรวัฒน์ วจนคามเซนต์ปอล –

1 5 6 7 8