เขียนโค้ดใครว่ายาก (SCRATCH)

การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมเมื่อก่อนอาจจะดูเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจมากนัก เพราะส่วนใหญ่ใครที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้มักจะคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่อง การสอนจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เข้าใจ ยิ่งเด็กไทยเราแล้วมาเจอข้อความในการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษก็มึนหัวไปแล้ว

แต่การเขียนโปรแกรมก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากเราเริ่มมีการสอนการเขียนโปรแกรมให้กับนักเรียนตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆ ค่อยๆ พัฒนากระบวนการคิด เชื่อว่าน่าจะแข่งขันในด้านนี้กับนานาประเทศในอนาคตอันใกล้ได้

ทำไมเราควรหัดเขียนโปรแกรม

เมื่อเราเกิดมา เราเรียนรู้การฟัง และ การพูด เพื่อใช้สื่อสาร เมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน เรียนหนังสือ เราเรียนรู้การอ่าน และ การเขียน เมื่อเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต เราเอาแต่ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้อยคนนักที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้เอง Douglas Rushkoff กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ … “ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เขียนโปรแกรม สักวันหนึ่งเราอาจเป็นคนที่ถูกโปรแกรม”

 

Program or Be Programmed by Douglas Rushkoff

โปรแกรม Scratch คืออะไร

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของกราฟิก ลากแล้ววาง อาจมีการกำหนดค่าบ้างเล็กน้อย นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย สนุกสนานกับการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างสร้างสรรค์  สามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายตามความต้องการหรือตามจินตนาการ เช่น การสร้างการเคลื่อนไหว สร้างเป็นเรื่องราว สร้างเกม หรือด้านดนตรีตลอดจนงานศิลปะ ฯลฯ

Scratch เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ จะเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้าง…?

ผลงานที่สร้างด้วยโปรแกรม Scratch ยังสามารถนำขึ้นเว็บไซต์ของ Scratch แสดงผลงานกันได้ ซึ่งมีตัวอย่างต่างๆ จากทั่วโลก

สรุป

เหมาะสำหรับการเริ่มต้นในการหัดเขียนโปรแกรมเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาสักอย่าง ก็มีหลายวิธีที่จะแปรเปลี่ยนความคิดให้เป็นผลงานที่จับต้องได้ และสะท้อนความคิดของเขาได้ ในยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันแพร่หลายแล้ว และเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ใช้สอนในโรงเรียน โปรแกรมสำเร็จรูปสามารถสร้างผลงานอะไรได้มากมาย แต่ไม่ยืดหยุ่นพอที่จะให้สะท้อนความคิด ความต้องการ ของแต่ละคนได้ การสอนให้เด็กเขียนโปรแกรม เป็นความท้าท้ายใหม่ในการศึกษายุค ICT เด็กควรคิดเป็น และสร้างผลงานของตัวเองได้ (ด้วยการเขียนโปรแกรมเอง) โปรแกรม Scratch เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ที่ใช้สร้างผลงานด้วยการเขียนโปรแกรม เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ สู่การวิเคราะห์ปัญหา หาคำตอบอย่างเป็นระบบ จนเป็นผลงานที่สามารถนำเสนอให้กับคนอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ

เรียบเรียงโดย

ครูเบญจมาศ เสคะสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่มา

http://kidsangsan.com/category/programming/

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/347142

 

คุณเริ่มไม่ชอบคณิตศาสตร์ตอนไหน!
ลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไร ?