ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น”ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
“ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น”ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ด.ญ นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8 การแข่งขันรายการ SINGHA-TSGU Junior Future Tour

ด.ญ นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-TSGU Junior Future Tour
ประเภท(รุ่น) A Girls เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม
ณ สนาม Watermill Golf Club & Resort จ. นครนายก
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

🌟🎉โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ (25 มกราคม)🎉🌟

🌟🎉โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ (25 มกราคม)🎉🌟
ดำเนินชีวิตตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า
“เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน (BE ALL TO ALL)”
แสดงออกถึง อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเรื่อง “ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา รู้คุณ”
ดังเช่นท่านนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ของเราทุกคน..

❄️⛄️🎅🏻Merry Christmas&Happy NewYear2024🌲🙏🏻

❄️⛄️🎅🏻Merry Christmas&Happy NewYear2024🌲🦌🎉
🙏🏻พรใดอันประเสริฐ ขอจงบังเกิดแด่ทุกคนค่ะ💫🙏🏻

May this Christmas bring you all the love and luck in the world! Merry Christmas and a Happy New Year.

ขอให้คริสมาสต์ปีนี้ ได้นำพาให้คุณพบกับความรักและความโชคดี
สุขสันต์วันคริสมาสต์และสวัสดีปีใหม่.🥰

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

คุณครูจันทรัสน์ กาลกรณ์สุรปราณี เกียรติบัตรคุณครูที่ปรึกษา และ สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัล รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ ด.ญ.วิชญาพร สัตตะวิระ ด.ญ.กรวรรณ ฉันทวัตวงศ์ ด.ญ.พัณณ์วรา พันธ์พัฒนโชติ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ****************************************************

1 2 3 4