โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

โล่เกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับทอง
ประเภทการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ระดับประเทศ

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับ🎉🎉🎉 เด็กหญิงกันตา บุญพิทักษ์

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกันตา บุญพิทักษ์ ที่ได้เข้าร่วม การประกวด Thailand Glam Model 2023 ซีซั่น3 ได้รับรางวัล Best costom ชุดราตรียอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่น8-10 ปี วันที่ 10 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงชนกานต์ หอมเหมือน [น้องกานต์]นักเรียนระดับชั้น G.2

ขอแสดงความยินดี กับ
เด็กหญิงชนกานต์ หอมเหมือน
[น้องกานต์]นักเรียนระดับชั้น G.2
ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ในการแข่งขันเดินแบบ &
#Thaitextilemodel2023
วันที่ 9 ธันวาคม 2566
และรอเข้าแข่งในระดับประเทศ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดี กับ🎉🎉🎉 เด็กหญิง นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิง นิษฐกานต์ พงษ์นุกูล ชั้นG.8 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รายการ USA.Collegiate Golf Tournament by FJGT ประเภท(รุ่น) U18 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ โลตัสวัลเลย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา

ด.ญ.วชิรญาณ์ ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม และ การประกวด ” Kids Stars International 2023 “

ขอแสดงความยินดี กับ
ด.ญ.วชิรญาณ์ ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม และ การประกวด
” Kids Stars International 2023 ”
🌟🎖ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รางวัล Best Talent🎖🌟

“๕ ธันวาคม” “วันชาติไทย” “วันพ่อแห่งชาติ”

“๕ ธันวาคม” “วันชาติไทย” “วันพ่อแห่งชาติ”

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

1 2 3 4