สารคดีเรื่อง ข้าว

Go back
กิจกรรมนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์
โครงการ Project Approach (โครงงาน)
เรื่อง "ข้าว"
เตรียมดินก่อนปลูกข้าว
ความต้องการของข้าว ดินจะต้องอุ้มน้ำและมีน้ำขังตลอดเวลา ขั้นตอนการเตรียมสถานที่ปลูกจึงต้องมีการรองด้วยพลาสติกเพื่อจำลองสภาพนาข้าวให้มีน้ำขังตลอดเวลา
เพาะต้นกล้าสำหรับดำนา
เมล็ดข้าวต้องผ่านการเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้าเสียก่อน จึงจะสามารถนำไปดำได้ ควรเพาะเมล็ดในถาดเพาะเมล็ดด้วยดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุเสียก่อน หลังจากนั้นเมล็ดจะโตเป็นต้นกล้าให้เราย้ายไปดำในแปลงสาธิตได้
ดำนา
ขั้นตอนนี้เด็กๆ นำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาดำลงไปในแปลงนาสาธิตที่เตรียมเอาไว้
การใส่ปุ๋ย
หลังจากดำต้นกล้าแล้ว ก็เป็นขั้นตอนของการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน ทำให้ต้นกล้าสามารถดึงแร่ธาตุไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ หากใช้ปุ๋ยเคมีต้องระวังปริมาณในการใช้เพราะอาจทำให้พืชตายได้หากใส่มากเกินไป
การแยกข้าว
หลังจากที่ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดในแปลงนาสาธิต เจริญเติบโตจนมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้แย่งพื้นที่กัน ก็ถึงเวลาแยกต้นข้าวออกจากกัน
สำรวจแปลงนา
หลังจากเวลาผ่านไปช่วงระยะหนึ่งที่ต้นข้าวเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะออกรวง เป็นระยะที่มีความสำคัญอย่างมาก เด็กๆจึงพากันไปสำรวจแปลงนาสาธิตว่ามีศัตรูพืช หรือวัชพืชหรือไม่
ข้าวออกรวง
ก่อนที่จะถึงช่วงเก็บเกี่ยว ข้าวก็จะออกรวงอย่างเต็มที่ มีเมล็ดข้าวอัดแน่นอยู่ภายในรวง เมื่อถึงเวลาที่พร้อมจะเก็บเกี่ยว รวงข้าวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง
เกี่ยวข้าว
เมื่อถึงช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวก็จะออกรวงเป็นสีทองเหลืองอร่าม และเมื่อถึงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ชาวนาก็จะเริ่มเกี่ยวข้าว เราจะใช้เคียวเกี่ยวกระหวัดกอข้าวทีละกอ ในขณะเดียวกันก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกอข้าวนั้น และออกแรงดึงเคียวให้คมเคียวตัดลำต้นข้าวให้ขาดออกมา โดยทั่วไปจะเกี่ยวให้มีความยาวของต้นข้าวห่างจากรวงข้าว ให้พอเหมาะที่จะนำไปฟาดข้าวได้สะดวก
นวดข้าว
เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว เราจะเอาข้าวมามัดรวมกันเป็นฟ่อน และนวดข้าวโดยการตีฟ่อนข้าวกับฝ้าใบให้เมล็ดข้าวเปลือกหลุดออกมาจากรวงข้าว ก่อนจะนำไปสี
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
กิจกรรมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่อง "ข้าว"
เตรียมดินก่อนปลูกข้าว
เพาะต้นกล้าสำหรับดำนา
ดำนา
ใส่ปุ๋ย
การแยกข้าว
สำรวจแปลงนา
ข้าวออกรวง
เกี่ยวข้าว
นวดข้าว
Slider