"นักเรียนเซนต์ปอล  ต้องตระหนักในศักดิ์ศรี  มีบุคลิกภาพดี  สมเป็นกุลสตรีไทย"

• ข่าวประชาสัมพันธ์ •

 

 


• กิจกรรมในสัปดาห์ • 


 

20-26/9/2559
คุณครูวิมล ธุถาวร
เข้าร่วมพิธี
"ปีศักดิ์สิทธิ์ครูคำสอนทั่วโลก"
ณ สาธารณรัฐอิตาลี

21/9/2559
โครงการมอบทุนการศึกษา
นักเรียนในชุมชนศรีราชา
ประจำปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนโดย
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี

13/9/2559 บรรยากาศ
การรายงานตัว
และมอบตัวนักเรียนใหม่
10/9/2559 งานวันเยาวชนแห่งชาติ
9/9/2559 โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
เลือกตั้งสภานักเรียน
27/8/2559 กิจกรรม
วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

 

25/8/2559การแข่งขัน
ทักษะด้านการงานอาชีพ
 
   

 

 

Visitors: 45,871