"นักเรียนเซนต์ปอล  ต้องตระหนักในศักดิ์ศรี  มีบุคลิกภาพดี  สมเป็นกุลสตรีไทย"

 ...คะแนน O-NET สูงสุด!!!!!!!

ขอแสดงความยินดี!! กับนักเรียนเซนต์ปอล ปีการศึกษา 2559
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มี "คะแนนสูงสุด"
------------------------------------------------
โดย สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
------------------------------------------------
"โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้"

 

 


• กิจกรรมในสัปดาห์ • 


 

 24/3/2560
โครงการห้องเรียนจริยธรรมชุมชน
"SUMMER KIDS จิตอาสา"
มอบเงินสมทบทุน 12,000 บาท ให้กับ
ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต บุคคลออทิสติก
จังหวัดชลบุรี
 
 การเรียนภาคฤดูร้อน
ช่วงบ่าย
Saint Paul Convent
Summer Course 2016
"Computer"
 
 11/3/2560
บรรยากาศการรับผลการเรียน
และหนังสือเรียน
 
 8/3/2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โดย เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร.
ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ
 
 7/3/2560
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นตัวแทน
การประกวดTO BE NUMBER ONE
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ประจำปี 2560 ประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)
ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี
 
24/2/2560
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
และกิจกรรมบัณฑิตน้อย
การมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา
นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 รุ่นที่ 32
 22/12/2559
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ร่วมสมทบทุนมอบเงินทำบุญ
อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าของใช้ต่างๆ
ให้แก่ โครงการ
"ปั่นปันน้ำใจ อิ่มนี้เพื่อน้องอิ่มท้องก่อนกลับ"
ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าว
ช่อง 3 ภาคตะวันออก
เพื่อมอบให้กับ
โรงเรียนวัดวันยาวล่าง
ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 
 22/12/2559พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองวันคริสตสมภพ
 
5/12/2559
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙
ชาวอำเภอศรีราชา ทุกหมู่เหล่า
ร่วมร้องเพลงชาติ
เพลงสรรเสริญพระบารมี
และจุดเทียน ทำสมาธิ อธิฐานจิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมแสดงความอาลัย
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้
 

2/12/2559
SPC เกมส์ ประจำปี 2559
"เซนต์ปอลรวมใจ
ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์"

25/10/2559
วจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ดวงพระวิญญาณ
พระบาทสมเด็จ-
-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย คณะเซอร์ คณะผู้บริหาร คณะครู
นักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง
และพนักงาน
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

20-26/9/2559
คุณครูวิมล ธุถาวร
เข้าร่วมพิธี
"ปีศักดิ์สิทธิ์ครูคำสอนทั่วโลก"
ณ สาธารณรัฐอิตาลี

21/9/2559
โครงการมอบทุนการศึกษา
นักเรียนในชุมชนศรีราชา
ประจำปีงบประมาณ 2559
สนับสนุนโดย
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี

13/9/2559 บรรยากาศ
การรายงานตัว
และมอบตัวนักเรียนใหม่
10/9/2559 งานวันเยาวชนแห่งชาติ
9/9/2559 โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
เลือกตั้งสภานักเรียน
27/8/2559 กิจกรรม
วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

 

25/8/2559การแข่งขัน
ทักษะด้านการงานอาชีพ
 
   

http://www.sp.ac.th/16290833/2122559spc%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C-2559


 

 

Visitors: 65,774