"นักเรียนเซนต์ปอล  ต้องตระหนักในศักดิ์ศรี  มีบุคลิกภาพดี  สมเป็นกุลสตรีไทย"

 

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ •   
 " เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น เตรียมปฐมวัย "
 เปิดจำหน่ายใบสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..

              

 • คณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2556และ2557

  คณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2556และ2557

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
  1.นางกาญจนี จอกทอง
  2.นางสาวศศิธร อุดมสิน
  3.นางสุภาภรณ์ คงณรงค์
  4.นางอรวรรณ์ ฦาไชย

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
  1.นายภักดี แสนทวีสุข
  2.นายอรรถพล ทาโทน
  3.นางกรรณาภรณ์ ประสิทธิ์กุลไพศาล
  4.นางสาวทราภรณ์ สุนทรกะลัมพ์
  5.นางสาวศิริรัตน์ อินจิ๋ว
  6.นางสายชล ประเสริฐ
  7.นางสาวชลิตา สายปรีชา
  8.นางบุษบา ไพศาลวรรณ
  9.นางฤทัย นิยมวงค์
  10.นางสุกัญญา เรืองสม
 • เด็กหญิงบุญญานันทร์ รุจิรนันท์ ชั้น ป.4/3 กับรางวัลการแข่งขันกอล์ฟ

  ท่านอธิการิณี เซอร์ ชองเทแรส โก่งศร แสดงความยินดีและกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ แก่ เด็กหญิงบุญญานันทร์ รุจิรนันท์ ชั้น ป.4/3
  ที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน US KIDS GOLF WORLD CHAMPIONSHIP 2015
  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ...รางวัลที่ได้รับ เหรียญ Top 20 และเกียรติบัตร ลำดับที่ 9 จากนักกีฬาทั้งหมด 75 คน
  เข้าร่วมการแข่งขัน TGA Singha Junior Golf Ranking Tournament 2015 - 2016 ณ สนามกอล์ฟปัตตาเวียเซ็นจูรี่ จ.ชลบุรี
  ...รางวัลที่ได้รับ โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และเกียรติบัตร
 • พรรคเอกอนันต์ ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนรุ่นต่อไปด้วยคะแนนอันดับที่ 1

  พรรคเอกอนันต์ ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนรุ่นต่อไป
  ด้วยคะแนนเสียง อันดับ 1 "516 คะแนนเสียง"
  อันดับ 2 คือ พรรคฟ้าขาวร่วมใจ สายใยเซนต์ปอล : 415 คะแนนเสียง
  อันดับ 3 คือ พรรคกุลนารี : 284 คะแนนเสียง
  อันดับ 4 คือ พรรคDelta School : 116 คะแนนเสียง
  *ไม่ประสงค์ลงคะแนน 141 เสียง
  *บัตรเสีย 3 เสียง

 

                                                                   • กิจกรรมในสัปดาห์ •

   
  18/2/2559
  พิธีปิดกองเนตรนารี
  ประจำปีการศึกษา 2558
   
  13/2/2559
  บรรยากาศกิจกรรมเสริมวันเสาร์
  ร้อง เล่น เต้น รำ
   

   24/12/2558

  กิจกรรมการประกวด Miss Charity
  Charity Day 2015
  24/12/58
  กิจกรรม Kids Charity
  ระดับปฐมวัย


  23/9/2558
  คณะศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  โรงเรียนในสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
  ศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์


  23/9/2558
  พิธีมุทิตาข้าราชการอาวุโส ครูเกษียณอายุ
  และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
  คุณครูอมรรัตน์ ติระกุล
  คุณครูศรีเมือง ศรีตระกูล
  โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  นายคมสัน เอกชัย เป็นประธานในพิธี
  ณ T SIX 5 Hotel Pattaya


  17-18/9/2558
  บรรยากาศการทดสอบความพร้อม
  และรายงานตัวนักเรียนใหม่
  ระดับชั้นปฐมวัย(อนุบาล1)


  15/9/2558
  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ประจำปี พ.ศ.2556และ2557
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
  และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์


  8/9/2558
  คณะเซอร์ ครูและนักเรียนพลมารีร่วมฉลองแม่พระบังเกิด


  8/9/258
  พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด
  โดยมี คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว เป็นประธานในพิธี


  4/9/2558
  บรรยากาศการเลือกตั้ง สภานักเรียน


  1/9/2558
  ท่านอธิการิณี เซอร์ ชองเทแรส โก่งศร
  และคณะผู้แทนครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
  คุณแม่บุญสม เหมสมิติ มารดาของครูวรรณี จันฤาไชย
  อดีตคุณครูเซนต์ปอล พร้อมมอบเงินร่วมทำบุญ
  และให้กำลังใจแก่ คุณครูวรรณี จันฤาไชย
  ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


  31/8/2558
  การมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันต่างๆ
  โดย เซอร์เคลเลีย ศรจันทร์
  รายการดังนี้
  รางวัลการประกวดมารยาทไทย
  รางวัลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
  รางวัลกิจกรรมWalkRally
  รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำระดับปฐมวัย
  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการเจริญยนต์ ก๊อต ทาเล้นท์


  29/8/2558
  วงฟันน้ำนมได้รับรางวัลชนะเลิศ
  การประกวด เจริญยนต์ก๊อตทาเล๊นท์
  พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
  และได้รับเชิญบันทึกเสียงให้กับศูนย์โตโยต้าเจริญยนต์
  และในงานนี้ได้มีโอกาสร้องเพลงอวยพรวันเกิด
  ให้กับ คุณ เป้ อารักษ์ด้วย
  ณ บริษัทโตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี (สาขาศรีราชา)   28/8/2558
   โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมโรงเรียนเครือข่าย
   โครงการชมรมTO BE NUMBER ONE
   เข้าแสดงความขอบคุณโรงเรียนของเราที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ
   28/8/2558
   การฉีดวัคซีนจากเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์


   22/8/2558

  กิจกรรม สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
  การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย
  รับผลการเรียนของนักเรียน
  และการจำหน่ายสินค้าในโครงการ 1ห้องเรียน 1ผลิตภัณฑ์   22/8/2558

  กิจกรรมค่ายเนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1,2 และ3  21/8/2558

  คณะศึกษาดูงาน
  จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
  เข้าศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
  ในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
  ของโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  20/8/2558

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  18/8/2558  

  กิจกรรมWalkRallyวิชาการ จากอาเซียนสู่สากล
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558Visitors: 39,634