ครูจะสร้างแรงจูงใจและความสำเร็จ ให้เกิดขึ้นแก่เด็กได้อย่างไร?

ระดับสติปัญญาและความฉลาดของมนุษย์มีความสำคัญน้อยกว่าความมานะพยายามและความรู้สึกท้าทายที่จะแก้ปัญหา ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่เรามักพบว่าเด็กที่มีไอคิวสูงและมีผลการเรียนดีในระดับประถมจำนวนไม่น้อย เมื่อขึ้นไปเรียนในระดับมัธยมแล้วมีผลการเรียนที่ตกต่ำลง ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างกระบวนการจูงใจให้เด็กสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองหรือสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง

คุณเริ่มไม่ชอบคณิตศาสตร์ตอนไหน!

เรื่องที่ทำให้นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ คือเรื่องอะไรหล่ะ! ก็เรื่องเศษส่วนที่เริ่มเรียนตอนประถมศึกษาปีที่ 4 ถ้าเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันก็ดีหน่อย ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันมาละก็ ค.ร.น. มาอีกก็งงกันแน่นอนครับ ผู้เขียนว่าเรามาหาทางแก้ไขกันดีกว่าครับ